// === Try to do it with output buffering === // function dbftextlogo_set_up_buffer(){ if ( is_feed() || is_admin() ){ return; } try { if (ini_get('output_buffering')) { ob_start('dbftextlogo_filter_page'); } } catch (Exception $e) { } } add_action('wp', 'dbftextlogo_set_up_buffer', 10, 0); function dbftextlogo_filter_page($content){ $title = esc_html(get_bloginfo('name')); $tagline = esc_html(get_bloginfo('description')); $content = preg_replace('#()#U','\\1

'.$title.'

'.$tagline.'
', $content); return $content; } // === jQuery fallback if unable to do via output buffering === // function dbftextlogo_wp_head() { ?>

Szachy

Szachy dla dzieci i ich rodziców:Szachy dla dzieci i ich rodziców:

  • rozwijają pamięć i wyobraźnię
  • uczą logicznego myślenia i podejmowania decyzji
  • utrwalają nawyk „myślenie przed działaniem”
  • wyrabiają umiejętności skupienia i uwagi
  • uczą kultury i sportowego współzawodnictwa
  • pomagają w nauce innych dziedzin
  • są doskonałą zabawą

Zajęcia poprowadzi:
Rafał Siwik.

Rafał Siwik

instruktor szkoły szachowej „Czarny koń”.

Sędzia klasy międzynarodowej. Od 15 lat prowadzi zajęcia szachowe dla dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym oraz dla dorosłych. Sędziuje w turniejach szachowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Wielokrotny uczestnik turniejów szachowych.

Organizator:

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Aktywnie na Brochowie” współfinansowanego przez Gminę Wrocław.