tel. 511 380 078 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl

Zapraszamy do BCALu na
małżeńską wystawę grafiki i malarstwa

„Linie Zawiłe”
Moniki Aleksandrowicz i Piotra Masnego

Próba uchwycenia twórczości Moniki Aleksandrowicz przy pomocy standardowych narzędzi krytycznych nastręcza pewne trudności. Opis rozmywa się, ponieważ szeroki zakres zainteresowań artystki nie ułatwia zadania. Z jednej strony mamy tu refleksję na temat semantyki i konceptualną hiperprecyzję odsyłającą w pobliże takich obszarów jak poezja konkretna, książka artystyczna czy liberatura, z drugiej natomiast opowieść o rozpadzie znaku jako takiego czy niemożności opisu w ogóle.
O ile w pracach konceptualnych Aleksandrowicz pozostawia jeszcze odbiorcy odrobinę komfortowej ciszy, niezbędnej do kontemplacji, o tyle w twórczych modulacjach rzeczywistości czy podczas igrania z kategorią przypadku, niepokój publiczności uruchamia się niemal natychmiast i jest konwulsyjny. I choć Bretonowskie porzekadło „piękno będzie konwulsyjne, albo nie będzie go wcale”, artystka przekracza o całą epokę, sztuka autorki Zbiorów rozmytych, wydaje się być szczególnie blisko człowieka, jego lęków, ograniczeń, niedoskonałości, wreszcie błędu, który przeraża w tym samym stopniu, co inspiruje.
Monika Aleksandrowicz podąża własną ścieżką, unikając łatwych patentów, stąd jednoznaczna kategoryzacja jej twórczości nie jest możliwa. Poszukiwanie języka staje się językiem.”

M. Karnowski

fot. Patrycja Szumowska

Monika Aleksandrowicz

Monika Aleksandrowicz absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999) oraz Filozofii na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). Dyplom w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej (aneks z ceramiki artystycznej w pracowni prof. Stanisława Szyby). W dorobku artystycznym artystki znajduje się ponad 50 wystaw zbiorowych, sympozja poświęcone sztuce konceptualnej oraz ekspozycje indywidualne, które organizowane i prezentowane były między innymi: w Belgii, Hiszpanii, Islandii, Norwegii i w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Zielonej Górze, Lesznie, Lublinie i Lubinie. Obecnie pracuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w Pracowni Komunikacji Twórczej prowadzonej przez prof. E. Józefowskiego.

Piotr Masny

Urodzony w 1973r. we Wrocławiu, ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na specjalności akustyka. Pracuje jako wykładowca na ASP we Wrocławiu na wydziale GiSzM. Realizator dźwięku, muzyk, kompozytor, działa również w obszarze sztuki konceptualnej i geometrycznej, grafiki i fotografii.

Organizator

Wydarzenie realizowane w ramach projektu BCAL 2019 współfinansowanego przez Gminę Wrocław