tel. 511 380 078 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl

Zapraszamy do BCALu na wystawę asamblaży „Cebulowe pole” Jurka Kozierasa

wernisaż 20 września 2019 r.
wystawa 20-27 września 2019 r.

Wrocławska ziemia wsypała się dosłownie do twórczości Jurka Kozierasa, początkowo stając się wymieszaną z farbą substancją malarską, a następnie oddając artyście ukryte w sobie skarby, które ten umieszczał w swoich dziełach. Potem otworzył się przed nim istny sezam: podczas wykopywania fundamentów pod nowe osiedle, buldożery rozkopały poniemieckie wysypisko śmieci, na którym latami nawarstwiało się to, czego postanowiono się pozbyć. Od kilkunastu lat tworzy asamblaże złożone ze znalezionych rzeczy, spośród których większość pochodzi z okresu międzywojennego. Tak oto odkrył coś zdumiewającego: za pomocą kilku przedmiotów z niewielkiego skrawka ziemi można opowiedzieć dowolną historię. Mało tego – one same ją opowiadają. Artysta niejako stwarza im tylko forum. Z chaosu powstałego z połączenia skrawków, strzępów i skorup wyłuskuje słowa i całe spójne opowieści oraz czyni je czytelnymi dla ich późniejszego odbiorcy. Można powiedzieć: rzecznik rzeczy.
Twórczość Kozierasa trudno sklasyfikować. On sam uważa się za postmodernistycznego dadaistę, ponieważ realizuje ideę „wszystko jest sztuką”. Jednocześnie pełno w tej sztuce jest odniesień do historii, literatury, kanonu i nisz malarstwa światowego oraz polskiego, a także nauki. Wieloznaczność słów, których przedstawione przedmioty są desygnatami, pozwala na ukrycie w asamblażu dowcipu czytelnego dla wnikliwego odbiorcy, jakiegoś drugiego dna lub nawet kilku. Przyglądając się tej sztuce, widz mimowolnie wchodzi z nią w dialog. Odkrywa, że ludzkie emocje nie są charakterystyczne dla takich czy innych czasów i miejsc, a są powszechne, były i będą zawsze i wszędzie.

Modest Moliński

Jurek Kozieras

Urodził się w roku 1923, 1946, 1955 w mieście, które akurat zmieniło swą nazwę. Uczył się w SP nr 35 i 36, TSR, TŻŚ, UAM, OSWOPL i innych. Uzyskał dyplom PWSSP z orłem bez korony, prawo jazdy na motocykl i samochód, patent oficerski, uprawnienia spawalnicze, a także do ulgowego biletu PKP, MPK i do aquaparku.

Posiada żółty czepek, czerwony szalik, niebieskiego forda i brązowy beret. Posiada liczne certyfikaty, pokwitowania, zezwolenia i świadectwa. Od wielu lat podziwia Jana Cybisa, chociaż ostatnio inspirują go dadaiści: Kurt Schwitters i Joseph Cornell.

(źródło: prasa, akcydensy, relacje, audycje)

www.kozieras.com
kozieras@poczta.onet.pl / tel: 734 304 224

Asamblaże

fr. assemblage, tłum. gromadzenie /zbieranie/zbiór) – forma artystyczna, będąca odmianą kolażu, według której tworzy się trójwymiarowe kompozycje z przedmiotów gotowych.

Praca złożona z różnego rodzaju przedmiotów: codziennego użytku, bezużytecznych fragmentów, form naturalnych, wszelkich możliwych obiektów.

(źródło: Wikipedia)

Organizator

Wydarzenie realizowane w ramach projektu BCAL 2019 współfinansowanego przez Gminę Wrocław