Chcesz pozbyć się nagromadzonych rzeczy? Zrobić miejsce na nowe książki? Twoje dziecko zmieniło zainteresowania albo wyrosło z ubrań i zabawek? Z pewnością ucieszą one kogoś innego. A może chcesz kupić skarb z drugiej ręki? Na naszym Pchlim Targu każdy znajdzie coś dla siebie! 

Zapraszamy na Pchli Targ 11 września 2021 r. w godzinach 11.00-15.00 przed Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej, przy ul. Koreańskiej 1a.

Udział jest bezpłatny.

Zapraszamy do zgłoszeń mailowych: fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl, co pozwoli nam wcześniej przygotować miejsce.

Możliwe jest też zgłoszenie osobiste w dniu imprezy. Organizator zapewnia stoliki/wieszaki ograniczonej liczbie osób, w miarę swoich możliwości. Pozostałe osoby zobowiązane są we własnym zakresie zorganizować sobie miejsce sprzedaży (stolik,mata/koc itp.). 

Regulamin Pchlego Targu

 1. Sprzedaż lub wymiana rzeczy używanych przez osoby prywatne odbędzie się w dniu 11 września 2021r. w godz. 11.00-15.00 przed budynkiem Brochowskiego Centrum Aktywności Lokalnej, przy ul. Koreańskiej 1a.
 2. Organizatorami Pchlego Targu jest Fundacja „Made In Brochów”.
 3. Celem organizacji wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wymiany lub sprzedaży przez osoby prywatne – głównie lokalną społeczność rzeczy używanych, zbędnych oraz przedmiotów kolekcjonerskich i staroci
 4. Organizator nie pobiera żadnych opłat ani od wystawców ani od kupujących.
  5. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie. Celem targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych i niepotrzebnych.
 5. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas „Pchlego Targu”: książki, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, instrumenty muzyczne i ich części, drobne rękodzielnictwo, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, zabawki, biżuteria. Rzeczy wielkogabarytowe (np. Meble) mogą być eksponowane w formie zdjęć.
 6. Sprzedaż / wymiana towarów poza wyznaczonym terenem jest zabroniona.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu np. nielegalnych kopii gier, filmów czy cd.
  9. Organizator może zmienić termin organizacji wydarzenia lub odwołać wydarzenie ze względu na nieprzewidziane okoliczności znacznie utrudniające lub uniemożliwiające organizację wydarzenia.
  10. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik zobowiązuje się do uporządkowania swojego miejsca handlowego.
 7. Ze sprzedaży na „Pchlim Targu” wyklucza się towary wymagające koncesji, nielegalne, niebezpieczne (np. petardy), żrące, o nieprzyjemnym zapachu, alkohol, papierosy oraz towary niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
  12. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolnienia od podatku, ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.
  13. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne stoisko jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
 8. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
 9. W przypadku niedostosowania się uczestnika do regulaminu organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika-wystawcy z Pchlego Targ.

Wydarzenie realizowane w ramach zadania „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA OSIEDLU BROCHÓW 2021 – PILOTAŻ” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław
www.wroclaw.pl

Skip to content