Brochów walczy ze smogiem

 

Realizacja: styczeń 2018 r.

Projekt antysmogowy na osiedlu Brochów we Wrocławiu.
Edukacja podjęta w projekcie miała na celu kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze. Stały dostęp do aktualnych parametrów jakości powietrza zwiększył mieszkańcom Brochowa szansę na podjęcie kroków chroniących ich zdrowie w dni o wysokim zanieczyszczeniu.

Prelekcja edukacyjna

W prelekcji na temat smogu udział wzięło 150 uczniów klas 6-8 ze Szkoły Podstawowej nr 80 we Wrocławiu.
Prelekcję poprowadziła edukatorka ekologiczna Monika Szyrmer.

Aktualny indeks jakości powietrza

Utworzono stronę internetową smog.brochow.wroclaw.pl, na której można odczytać aktualne wyniki stanu powietrza na Brochowie.
Przy współpracy z Radą Osiedla Brochów.

Monitor w centrum osiedla

Na monitorze w witrynie sklepu Hallo można odczytać aktualny stan zanieczyszczenia powietrza zbadany przez dwa niezależne pyłomierze znajdujące przy ul. Tybetańskiej oraz Semaforowej. Przy współpracy z Radą Osiedla Brochów.

Do poczytania

Projekt i kolportaż na terenie osiedla 2500 ulotek edukacyjnych.

Organizator

Projekt
„Brochów walczy ze smogiem”
wsparto środkami
Funduszu Małych Grantów
EKO-UNII