// === Try to do it with output buffering === // function dbftextlogo_set_up_buffer(){ if ( is_feed() || is_admin() ){ return; } try { if (ini_get('output_buffering')) { ob_start('dbftextlogo_filter_page'); } } catch (Exception $e) { } } add_action('wp', 'dbftextlogo_set_up_buffer', 10, 0); function dbftextlogo_filter_page($content){ $title = esc_html(get_bloginfo('name')); $tagline = esc_html(get_bloginfo('description')); $content = preg_replace('#()#U','\\1

'.$title.'

'.$tagline.'
', $content); return $content; } // === jQuery fallback if unable to do via output buffering === // function dbftextlogo_wp_head() { ?>
tel. 71 366 77 19 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl

Zapraszamy do BCALu na wystawę kolaży słownych

Małgorzaty Koniecznej

Wycinki w termosie
recykling słów
recykling sensów

———————————————–
wernisaż 8 listopada 2019 r.
wystawa 8-15 listopada 2019 r.

———————————————–
Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Koreańska 1A, Wrocław

Wycinki w termosie – minimalistyczne kolaże słowne tworzone z wycinków prasowych – gazet codziennych, tygodników publicystycznych, prasy plotkarskiej i poradnikowej, magazynów adresowanych do konkretnych grup odbiorców – często charakteryzujące się odwróceniem pierwotnego przekazu, zmianą zakładanego sensu. Bazują na ironii i absurdzie, ale znacznie częściej są nostalgiczne. Skłaniają do refleksji, oddają nastroje, próbują nazywać stany i oswajać emocje.

Małgorzata Konieczna

ur. w 1988 roku, autorka „Wycinków w termosie”, które do pewnego czasu  trzymała w zeszytach, a teraz publikuje w internecie. Wycina w domu, niektóre słowa gubi. W odpływie wanny zdarza jej się znaleźć „świat”, a bosą stopą wejść w „uwikłanie”. Współpracuje z magazynem „Przekrój”, prowadzi warsztaty kreatywne z tworzenia kolaży, a swoje prace pokazywała m.in. w ramach Bruno Schulz Festiwalu we Wrocławiu, OFF Festiwalu w Katowicach i Festiwalu Miedzianka Fest.  Jej prace na facebooku i instagramie obserwuje  ponad 100 tys. osób.

f/ wycinkiwtermosie

Organizator

Wydarzenie realizowane w ramach projektu BCAL 2019 współfinansowanego przez Gminę Wrocław