// === Try to do it with output buffering === // function dbftextlogo_set_up_buffer(){ if ( is_feed() || is_admin() ){ return; } try { if (ini_get('output_buffering')) { ob_start('dbftextlogo_filter_page'); } } catch (Exception $e) { } } add_action('wp', 'dbftextlogo_set_up_buffer', 10, 0); function dbftextlogo_filter_page($content){ $title = esc_html(get_bloginfo('name')); $tagline = esc_html(get_bloginfo('description')); $content = preg_replace('#()#U','\\1

'.$title.'

'.$tagline.'
', $content); return $content; } // === jQuery fallback if unable to do via output buffering === // function dbftextlogo_wp_head() { ?>
tel. 71 366 77 19 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl

Wspólnie zacznijmy te magiczne święta!
W niedzielę 15 grudnia, w godz. 16.00
spotkajmy się na Świątecznym Przystanku Brochów.

Obejrzymy spektakl „Szydełkowa szopka babci Klary” w wykonaniu Wędrownego Teatru – Małe Mi.
W trakcie wydarzenia będziemy mogli wykonać własne rękodzieła świąteczne, ozdobimy pierniki i miło spędzimy.

Zapraszmy całymi rodzinami!

Regulamin Świątecznego Przystanku Brochów

Organizatorzy:

Część warsztatowa realizowana w ramach projektu BCAL 2019 współfinansowanego przez Gminę Wrocław