// === Try to do it with output buffering === // function dbftextlogo_set_up_buffer(){ if ( is_feed() || is_admin() ){ return; } try { if (ini_get('output_buffering')) { ob_start('dbftextlogo_filter_page'); } } catch (Exception $e) { } } add_action('wp', 'dbftextlogo_set_up_buffer', 10, 0); function dbftextlogo_filter_page($content){ $title = esc_html(get_bloginfo('name')); $tagline = esc_html(get_bloginfo('description')); $content = preg_replace('#()#U','\\1

'.$title.'

'.$tagline.'
', $content); return $content; } // === jQuery fallback if unable to do via output buffering === // function dbftextlogo_wp_head() { ?>

Samoobrona

Warsztaty z samoobrony dla osób pełnoletnich.

Warsztat obejmuje zapoznanie z podstawowymi technikami samoobrony. Uczestnicy poznają ćwiczenia pozwalające na uzyskanie poprawy kondycji fizycznej i koncentracji, mającej znaczenie nie tylko w samoobronie, ale również w zwykłym życiu codziennym. Otrzymają informacje dotyczące obrony koniecznej, aspektów użycia przedmiotów w samoobronie. W ćwiczeniach z jednym lub więcej przeciwnikami poznają podstawowe zasady walki i metody obrony przed najczęstszymi atakami.Prezentowane techniki pozwalają na:

  • uzyskanie większej dyscypliny wewnętrznej
  • zwiększenie poczucia pewności siebie w sytuacji zagrożenia

Zajęcia poprowadzi:
Piotr Masny.

Piotr Masny

nauczyciel akademicki, właściciel firmy zajmującej się dystrybucją broni i artykułów obronnych, prowadzącej szkolenia m.in. z zakresu samoobrony. Posiada stopień instruktorski LEVEL1 systemu Mastro Defence System oraz dyplom mistrzowski International WingTsun Association (IWTA).

Organizator:

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Aktywnie na Brochowie” współfinansowanego przez Gminę Wrocław.