// === Try to do it with output buffering === // function dbftextlogo_set_up_buffer(){ if ( is_feed() || is_admin() ){ return; } try { if (ini_get('output_buffering')) { ob_start('dbftextlogo_filter_page'); } } catch (Exception $e) { } } add_action('wp', 'dbftextlogo_set_up_buffer', 10, 0); function dbftextlogo_filter_page($content){ $title = esc_html(get_bloginfo('name')); $tagline = esc_html(get_bloginfo('description')); $content = preg_replace('#()#U','\\1

'.$title.'

'.$tagline.'
', $content); return $content; } // === jQuery fallback if unable to do via output buffering === // function dbftextlogo_wp_head() { ?>

Poranki z salsą

 

Warsztaty salsy i innych tańców latynoamerykańskich w Centrum o poranku to prawdziwa bomba energetyczna na cały dzień. Uczestnicy będą tańczyć w parach i w grupie, kubańską Rueda de Casino i merengue z Dominikany, do muzyki współczesnej i tradycyjnej.

SALSA to przede wszystkim afrykańskie rytmy z domieszką wpływów kultury europejskiej i kreolskiej. Wg większości opinii salsa to gatunek pochodzący z Kuby, oparty głównie na rytmach kubańskich będącej mieszanką stylów i rytmów tj. CHA CHA, Mambo, Guaracha, Guaguanco i Charanga. Inne opinie skłaniają się bardziej ku temu, że salsa powstała w Stanach Zjednoczonych Ameryki, głównie w Nowym Yorku, ponieważ jest to miasto wielu emigrantów m.in. pochodzących z Puerto Rico, Kuby, Haiti.

__________________________________________________
Bezpłatne warsztaty dla dorosłych.
Pierwsze zajęcia w środę, 25 września o godz. 11.00
Zapisy z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru tel. kom.: madeinbrochow@gmail.com

Regulamin BCAL 2019

zajęcia prowadzi
Jose Luis Sosa Estanga

Urodzony w Wenezueli (1960), ukończył pedagogikę na Universidad Central de Venezuela (1987), uzyskał stypendium na studia doktoranckie w Uiversidad de Economia we Wrocławiu (1992). Uczestniczył w różnych projektach muzycznych jako członek grupy Terra założonej przez Dinczo Angelo. W roku 1998 – 1999 był instruktorem rytmów latynoamerykańskich w Klubie Pod Kolumnami. W 2018 – 2019 wygrał konkurs na przeprowadzenie Latin American Rhythms Project-Multimedia Guide for Masters of Ritmo, Musicoterapeutas i Coreoterapeutas, finansowane przez Unię Europejską, pod nadzorem Instytutu Nowych Technologii Społecznych w Łodzi.

Organizator

Wydarzenie realizowane w ramach projektu BCAL 2019 współfinansowanego przez Gminę Wrocław