tel. 511 380 078 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl


Partnerstwo dla Brochowa

Jesteśmy aktywnymi członkami Partnerstwa dla Brochowa.

Od kwietnia 2014 r. osoby i instytucje związane z wrocławskim osiedlem Brochów uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach, podczas których dzielili się informacjami na temat swoich działań. Szybko okazało się, że łączenie sił, wsparcie i współpraca przynoszą korzyści. Dlatego pokłosiem tych spotkań było podpisanie 3 września 2015 r. porozumienia lokalnego i powołanie Partnerstwa dla Brochowa.

Dzięki stałej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, grupami nieformalnymi i instytucjami publicznymi, możemy łączyć i wykorzystać nasze zasoby, co sprzyja rozwojowi Brochowa.