tel. 71 366 77 19 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl


Partnerstwo dla Brochowa

Jesteśmy aktywnymi członkami Partnerstwa dla Brochowa.

Od kwietnia 2014 r. osoby i instytucje związane z wrocławskim osiedlem Brochów uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach, podczas których dzielili się informacjami na temat swoich działań. Szybko okazało się, że łączenie sił, wsparcie i współpraca przynoszą korzyści. Dlatego pokłosiem tych spotkań było podpisanie 3 września 2015 r. porozumienia lokalnego i powołanie Partnerstwa dla Brochowa.

Dzięki stałej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, grupami nieformalnymi i instytucjami publicznymi, możemy łączyć i wykorzystać nasze zasoby, co sprzyja rozwojowi Brochowa.

Do Partnerstwa przystąpili:

Fundacja „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pionierów 6, reprezentowana przez Przewodniczącą Zarządu panią Agatę Pacholską;

Fundacja „Made in Brochów” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leonarda da Vinci 22/10, reprezentowana przez Prezesa Fundacji panią Katarzynę Słysz -Michońską;

Fundacja na Polnej, ul. Letnia 10, 55-050 Sulistrowice reprezentowana przez Wiceprezes panią Katarzynę Nowak;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, reprezentowany przez Dyrektora panią Annę Józefiak – Maternę;

Rada Osiedla Brochów z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Koreańskiej 1A, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady pana Marka Sadowskiego;

Restauracja „Noce i Dnie” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 18, reprezentowana przez Managera panią Annę Przybył

Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu „Romani Bacht” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 3 Maja 11/11, reprezentowane przez Prezesa pana Józefa Masteja;

Straż Miejska Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwarnej 5/7, reprezentowana przez Komendanta pana Zbigniewa Słysza;

Szkoła Podstawowa nr 80 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Polnej 4, reprezentowana przez Dyrektora pana Ireneusza Dudka;

Towarzystwo Kultury Czynnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 92/1, reprezentowane przez Prezesa panią Jolantę Sakowską;

Towarzystwo Przyjaciół Brochowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2A, reprezentowane przez Prezesa pana Józefa Sulkę;

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6, reprezentowane przez Wicedyrektora pana Łukasza Łaskawca.