// === Try to do it with output buffering === // function dbftextlogo_set_up_buffer(){ if ( is_feed() || is_admin() ){ return; } try { if (ini_get('output_buffering')) { ob_start('dbftextlogo_filter_page'); } } catch (Exception $e) { } } add_action('wp', 'dbftextlogo_set_up_buffer', 10, 0); function dbftextlogo_filter_page($content){ $title = esc_html(get_bloginfo('name')); $tagline = esc_html(get_bloginfo('description')); $content = preg_replace('#()#U','\\1

'.$title.'

'.$tagline.'
', $content); return $content; } // === jQuery fallback if unable to do via output buffering === // function dbftextlogo_wp_head() { ?>
tel. 71 366 77 19 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl

Fundacja „Made in Brochów”

ul. Leonarda da Vinci 22/10

52-112 Wrocław
e-mail: fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl
f/ madeinbrochów

Zarząd:
501 326 842 Katarzyna Słysz-Michońska
512 216 524 Justyna Osadnik

Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej

ul. Koreańska 1A, 52-121 Wrocław
wtorek- piątek, godz. 13.00-19.00
tel. 71 366 77 19
e-mail: fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl

Napisz do nas

15 + 4 =