tel. 511 380 078 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl

Język niemiecki

Zajęcia skierowane są do młodzieży i osób dorosłych ze znajomością języka niemieckiego na poziomie podstawowym A1 / A2, które chciałyby udoskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem niemieckim w typowych sytuacjach z życia codziennego. Na zajęciach będziemy ćwiczyć przede wszystkim takie kompetencje językowe jak : mówienie, słuchanie oraz rozumienie tekstu pisanego.Wykorzystywać będziemy materiały z różnych źródeł.

Zajęcia poprowadzi:
Elżbieta Anusiewicz

Elżbieta Anusiewicz

Emerytowana nauczycielka akademicka z wieloletnim doświadczeniem

Prowadziła zajęcia z młodzieżą akademicką jak również kursy dla dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego. Przygotowywała kandydatów na kursach specjalistycznych języka biznesu do egzaminu międzynarodowego Wirtschaftsdeutsch International i uczestniczyła w nim jako egzaminatorka. Jest koordynatorką egzaminu TestDaF, który umożliwia podjęcie studiów na uczelniach niemieckich.

Organizator:

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Aktywnie na Brochowie” współfinansowanego przez Gminę Wrocław.