// === Try to do it with output buffering === // function dbftextlogo_set_up_buffer(){ if ( is_feed() || is_admin() ){ return; } try { if (ini_get('output_buffering')) { ob_start('dbftextlogo_filter_page'); } } catch (Exception $e) { } } add_action('wp', 'dbftextlogo_set_up_buffer', 10, 0); function dbftextlogo_filter_page($content){ $title = esc_html(get_bloginfo('name')); $tagline = esc_html(get_bloginfo('description')); $content = preg_replace('#()#U','\\1

'.$title.'

'.$tagline.'
', $content); return $content; } // === jQuery fallback if unable to do via output buffering === // function dbftextlogo_wp_head() { ?>

Język angielski- konwersacje

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych posługujących się językiem angielskim na poziomie co najmniej średniozaawansowanym i chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręcznik, dzięki któremu będziemy ćwiczyć wszystkie kompetencje językowe- mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie. Będzie aktywnie i ciekawie.

Zajęcia poprowadzi:
Małgorzata Szeferowicz.

Małgorzata Szeferowicz

nauczyciel oraz tłumacz języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem.

Uczy dzieci, młodzież oraz dorosłych, zarówno w szkole jak i na kursach językowych oraz w ramach zajęć indywidualnych. Swoje doświadczenie zdobywała zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Nauczanie to jej pasja. Interesuje się kulturą i historią krajów anglojęzycznych, uwielbia podróże oraz książki.

Organizator:

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Aktywnie na Brochowie” współfinansowanego przez Gminę Wrocław.