tel. 511 380 078 Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej fundacja@madeinbrochow.wroclaw.pl


Fundacja „Made in Brochów”

Fundacja „Made in Brochów” powstała w 2015 r., ale już wcześniej jej fundatorki działały w środowisku lokalnym wrocławskiego Brochowa. Inspiracją do podjęcia działań i nawiązania współpracy była chęć stworzenia okazji do wspólnego działania, uaktywnienia i zintegrowania brochowskiej społeczności.

Naszym głównym celem jest prowadzenie działań zwiększających możliwości rozwoju społeczeństwa poprzez polepszenie dostępu do edukacji, kultury, jak również wspieranie aktywności twórczej oraz upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego. Realizujemy go głównie poprzez organizację imprez, warsztatów, spotkań o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjno-rozwojowym, cyklicznych bądź jednorazowych. To działania animacyjne środowiska lokalnego, inicjujące i utrwalające integrację społeczności lokalnej wrocławskiego osiedla Brochów, pogłębiające jej lokalną tożsamość, jak również mobilizujące do obywatelskiej aktywności. W ten sposób promujemy twórczy i aktywny sposób spędzania czasu wolnego, działamy na rzecz budowania społecznego kapitału osiedla, szerzymy ideę wolontariatu, pracy społecznej i odpowiedzialności za wspólną przestrzeń życiową, zarówno w wymiarze estetycznym jak i w celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i polepszenia komfortu życia.

„W ciągu ostatnich lat liczba Brochowian znacznie się powiększyła, co jeszcze bardziej napędza nas do działania, ale też generuje mnóstwo potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, na rzecz sąsiedzkiego porozumienia. Pragniemy, aby mieszkańcy twórczo spędzali i współtworzyli wolny czas, dzieląc się swoimi pasjami, historiami, marzeniami. Chcemy również zainspirować inne społeczności lokalne z Polski i zagranicy, nawiązywać z nimi współpracę przy realizacji działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych, obywatelskich. Swoimi działaniami budujemy autentyczne relacje i silne więzi sąsiedzkie, a „sąsiedztwo” wraz z każdym działaniem nabiera innego, głębszego i szerszego wymiaru.”

Katarzyna Słysz-Michońska
Prezes Zarządu Fundacji „Made in Brochów”