// === Try to do it with output buffering === // function dbftextlogo_set_up_buffer(){ if ( is_feed() || is_admin() ){ return; } try { if (ini_get('output_buffering')) { ob_start('dbftextlogo_filter_page'); } } catch (Exception $e) { } } add_action('wp', 'dbftextlogo_set_up_buffer', 10, 0); function dbftextlogo_filter_page($content){ $title = esc_html(get_bloginfo('name')); $tagline = esc_html(get_bloginfo('description')); $content = preg_replace('#()#U','\\1

'.$title.'

'.$tagline.'
', $content); return $content; } // === jQuery fallback if unable to do via output buffering === // function dbftextlogo_wp_head() { ?>

Zapraszamy na wystawę malarską Anny Pawłowskiej

Podczas wystawy zapoznamy się w twórczością Anny oraz będziemy mogli wziąć udział w warsztacie malowania akwarelą, który poprowadzi autorka prezentowanych na wystawie prac.

Anna Pawłowska

Malowanie to wielka miłość Anny. W swojej twórczości Anna porusza się w różnych tematach – od martwej natury, przez pejzaże, po sceny rodzajowe. Śmiało wykorzystuje różnorodność technik: olej, pastel suchą, akwarelę. Jest samoukiem, amatorski charakter jej twórczości nie przeszkodził jednak w zorganizowaniu kilku indywidualnych wystaw. Obrazy jej autorstwa można spotkać m.in. w pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.
Na wrocławskim Brochowie mieszka od 30 lat, zawodowo związana z Pocztą Polską. Z zamiłowaniem zajmuje się haftem i poznawaniem nowych miejsc.

Organizator

Wydarzenie realizowane w ramach projektu BCAL 2019 współfinansowanego przez Gminę Wrocław