// === Try to do it with output buffering === // function dbftextlogo_set_up_buffer(){ if ( is_feed() || is_admin() ){ return; } try { if (ini_get('output_buffering')) { ob_start('dbftextlogo_filter_page'); } } catch (Exception $e) { } } add_action('wp', 'dbftextlogo_set_up_buffer', 10, 0); function dbftextlogo_filter_page($content){ $title = esc_html(get_bloginfo('name')); $tagline = esc_html(get_bloginfo('description')); $content = preg_replace('#()#U','\\1

'.$title.'

'.$tagline.'
', $content); return $content; } // === jQuery fallback if unable to do via output buffering === // function dbftextlogo_wp_head() { ?>

Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej 2019

realizacja: kwiecień- grudzień 2019 r.

Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej (BCAL) to miejsce współtworzone przez mieszkańców osiedla. Miejsce spotkań, wymiany umiejętności, działań oddolnych, w którym odnajdą się wszyscy.

Otwórz i zobacz grafik na miesiąc

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

Regulamin BCAL 2019

Warsztaty

Warsztaty: edukacyjne, artystyczne, rękodzielnicze, kompetencyjne i ruchowe. Dla wszystkich grup wiekowych. Nowy grafik zawsze na początku miesiąca!

Czas dla Brochowa i podziałajMY na Brochowie

Aktywności prowadzone na zasadzie wolontariatu przez mieszkańców osiedla. Każdy może przyjść i zrealizować w Centrum swój własny pomysł. Można zorganizować: debatę, wykład, spotkanie, szkolenie, warsztat. W razie potrzeby udzielimy wsparcia merytorycznego, technicznego, przy organizacji czy w promocji.

Wydarzenia kulturalne

Cykl pięciu otwartych wydarzeń kulturalnych, np.: wystaw, wieczorów autorskich, koncertów itp. ukazujących twórczy dorobek mieszkańców osiedla.
„Co w mej duszy gra” wystawa malarska Anny Pawłowskiej 13.09.2019 r.

Cebulowe pole” wernisaż asamblaży Jurka Kozierasa 20.09.2019 r.

Wydarzenia okolicznościowe

Wydarzenia okolicznościowe zorganizowane przy współpracy lokalnej społeczności i osiedlowych Partnerów.

Już za nami: Noc Dziecka, Salsa na Brochowie

Sąsiedzka kafejka

W Centrum można napić się kawy na wygodnej sofie, bądź leżakach. Można poczytać, zagrać w planszówkę lub przysiąść do komputera.

Brochowski Punkt Informacji

Na naszej tablicy znajdziesz informacje dotyczące tego, co dzieje się w BCALu i na osiedlu. W razie pytań służymy pomocą.

Sąsiedzka wypożyczalnia gier planszowych

Choć skromna zasobem, to cieszy się dużym powodzeniem. Gry można wypożyczać do domu lub zagrać w Centrum. Jeśli masz grę, która kurzy się na twojej półce, chętnie ją przygarniemy! Damy jej nowe życie.

Otwarte spotkania Partnerstwa dla Brochowa

W każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 11:00 w Centrum odbywają się otwarte spotkania Partnerstwa dla Brochowa zrzeszającego instytucje i podmioty działające na osiedlu. Wymiana informacji, wzajemne wsparcie i współdziałanie przynosi wymierne korzyści dla osiedla, społeczności lokalnej oraz samych Partnerów. Wszystkich zainteresowanych oraz chętnych do współpracy na rzecz lokalnego dobrostanu, zapraszamy do udziału.

 

Doradztwo zawodowe

Zapraszamy na indywidualne spotkanie z doradcą pracy. Umów się: tel. 71 366 77 19  w godz. 11.00-18.00. Realna pomoc w znalezieniu pracy.

Streetworking na Brochowie

Szkolenia młodzieżowej grupy streetworkerów wraz z wdrożeniem aktywnych form pracy streetworkerskiej, tj. samodzielnych autorskich działań, których celem będzie budowanie relacji z mieszkańcami budynku socjalnego przy ul. Koreańskiej 1 na Brochowie.

Badania w animacji

Działania animacyjne badające potencjał mieszkańców budynku socjalnego przy ul. Koreańskiej 1 i jego okolic z opracowaniem raportu i organizacją seminarium wieńczącym projekt.

Organizator

Wydarzenie realizowane w ramach projektu BCAL 2019 współfinansowanego przez Gminę Wrocław